Kunjungan Universiti Teknologi Malaysia dalam Pengembangan Leadership dan Entrepreunership

September 9, 2014, oleh: superadmin

10573364_752062854855038_1791108809_nUniversitas Teknologi Malaysia atau sering disingkat dengan UTM pada tanggal 9 September 2014 mengadakan kunjungan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pihak yang berkunjung adalah Prof. Dr. Mifedwil Jandra (Pensyarah Senior Fakultas Tamadun Islam/FTI UTM) dan Prof. Madya Dr. Ramli bin Awang (Timbalan Dekan Akademik FTI UTM). Serta ada dua tokoh penting yang ikut berkunjung ke UMY yaitu Prof. Dr. Dato’ Haji Ghazali bin Mohd Yusof (Pengarah Nusantara Teknologi, merangkap Penasihat Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia) dan Datuk Siti Khadijah (Yayasan Jantung Malaysia).

Bersama dengan itu, beberapa tokoh yang disebutkan memberikan sedikit ceramah mengenai Leadership and Entrepreunership di Ruang Sidang FAI UMY dengan dimoderatori Nurwanto, M.A., M.Ed Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FAI UMY. Dalam acara tersebut memiliki tujuan untuk menjalin hubungan kerjasama UTM dan UMY dalam bidang pendidikan, penyelidikan, penerbitan, khidmat sosial, juga perkembangan kajian Islam dan budaya Nusantara merangkumi Sains dan Teknologi. Dari pihak UTM tersebut mengisi beberapa ceramah mengenai Leadership and Entrepreunership (kepemimpinan dan kewirausahaan), pengalaman mengelola organisasi dan pusat kajian yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Dato’ Hj. Ghazali bin Mohd Yusof selaku Pengarah Nusantara Teknologi, merangkap Penasihat Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia; ceramah mengenai kesehatan dan penjagaan jantung oleh Datuk Siti Khadijah (Yayasan Jantung Malaysia); pertemuan dan diskusi dengan pimpinan Perguruan Tinggi UMY dan rangkaian kegiatan lain. Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh dosen FAI dan beberapa mahasiswa yang nantinya diharapkan mampu melanjutkan tongkat estafet daam bidang Leadership dan Entrepreunership.(tm)